Những Điều Phải Biết Khi Muốn Chuyển Trường Tại Canada
Những Điều Phải Biết Khi Muốn Chuyển Trường Tại Canada

Những Điều Phải Biết Khi Muốn Chuyển Trường Tại Canada

Hiện nay số lượng học sinh chuyển trường tại Canada đang ngày càng nhiều, và việc chuyển trường cũng khiến các bạn gặp phải những vấn đề không mong muốn. bài biết này mình sẽ đề cập đến những điều bạn cần quan tâm khi muốn chuyển ngành cũng như chuyển trường.

Trước khi thay đổi ngành học của bạn, điều đầu tiên bạn nên hiểu rõ về những điều kiện ghi trên study permit của bạn!
1. Đầu tiên bạn phải đăng ký học tập tại những trường học có trong danh sách (DLI).Và bạn sẽ bắt buộc phải thông báo sau khi chuyển trường nếu:
2. Hoàn thành primary school và học tiếp tục lên high school.
3. Hoàn thành high school và học tiếp tục tại Post-secondary school.
4. Là học sinh tại post-secondary school và chuyển trường.

Muốn chuyển bất cứ điều kiện nào trên study permit của bạn (Work condition, school condition…).
Những trường hợp sau bạn sẽ không cần phải thông báo:
1. Apply Study permit trước 1/6/2014 và bạn vẫn đang là học sinh như trong study permit.
2. Chuyển trường cùng cấp ( high school to high school).
3. Thay đổi ngành học trong cùng một trường.
4. Chương trình dưới 6 tháng hoặc bạn dang là visitor tạm thời tại Canada.

Vậy đối với những bạn học sinh nằm trong nhóm bắt buộc phải thông báo, các bạn phải làm gì ???
Đối với trường hợp học tập tại level cao hơn, các bạn bắt buộc phải apply để thay đổi Study permit của mình.
Đối với các bạn đang học Post- secondary school muốn chuyển trường thì những trường bạn chuyển phải nằm trong danh sách DLI. Và bạn buộc phải thông báo mỗi lần chuyển trường, và bạn có thể tạo tài khoản và thông báo ( free and easy).

Nhấn vào đây để book lịch đăng ký nhé các mọi người ơi!

Dominic yêu các bạn:3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *